Thursday, July 26, 2012

Ээ хэдэн сар ч голорчив доо бүү мидээ зус гэжж. Над шалтаг алгөө угаасаа. Ажилгүй гэвтжугаа хүн завгүй байлаа майлаа гээд ч яахуу. Зүгээр нэг тийм, тийм тэ нэг онгод орж иркү гачин байлөө. Зиа тэр ч яахуу. Ойрын үеийн сонин сайхнаас гэгүүл байштээ..........мартаад наассс. Зээ жооохххх боджаагаад бичий заа. Хүлээжий. Тэр эроочик кинуу минуу узээд, аа аль эсгүүлол тетрис тоглоод, аа аль эсгүүлэл блог уншаад нэг хүн шиг хүлээжийлдээ. Хэцүүмбээ яасан гэшш