Monday, April 15, 2013

Ийм сайхан хүмүүсийг бурхан надад илгээснийг ялгуун сарны доор хэлжийн би.....

Ойрд завгүү гүйсээрээн байгаад блог млог бол бүүр цаашаа болжээ яана вээ. Хүний охин блог дээр юм бичнэ бичнэ гэж нээчээд одоо ингэж муухай хаяж арайййй ччччч болкуэээ гэжжжж....
Мангар солиотын ажил, махны худалдаачны задгай мөнгөнөөс их байна гссс. Нэг ажлаа амжуулахын тулд нөгөө ажлаа тасдаж энтр. Хэцүүүү ллл байшд бас.....